יוני 2016
 רשמים מכנס דירקטורים, שנערך ע"י איגוד הדירקטורים בשיתוף עם פהאן קנה ניהול ובקרה בע"מ ופירמת עוה"ד ש. הורוביץ ושות', הבוקר 30.06.2016
 
הבוקר, 30.06.2016 נערך כנס של איגוד הדירקטורים בישראל בשיתוף עם פהאן קנה ניהול ובקרה בע"מ ופירמת עוה"ד ש. הורוביץ ושות'.

שמענו הרצאה מאת רו"ח שי מדינה שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית בפהאן קנה ניהול ובקרה בנושא הונאות בדיווח כספי:
מסקר שנערך ע"י לשכת בוחני ההונאות העולמית ACFE  בתחילת שנת 2016 עולה כי 10% ממעשי ההונאות בעולם הינן הונאות בדווח הכספי. המוטיבציות לביצוע הונאות חשבונאיות עשויות להיות בין היתר, גיוס הון זול, עמידה ביעדים / בונוס מנהלים, מכירת פעילות כושלת ועוד.

 

 הרגולציה- תפסת מרובה לא תפסת
מאת רו"ח ראובן שיף, שותף מנהל וממייסדי RSM  שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון  ונשיא לשכת רואי חשבון לשעבר.
לאחרונה נתבשרנו כי הממשלה החלה לדון בנושא הנטל הכבד של הרגולציה בישראל ובדרכים להפחתתה. תמהני האם מהלך זה אינו נעשה מעט מדי ומאוחר מדי ?
המונח "רגולציה" טומן בחובו פרדוקס: מצד אחד השימוש בו נעשה חיוני יותר ויותר וההכרה בחשיבותו הולכת וגוברת בשל "קריסתם" של תאגידים עסקיים רבים כדוגמת: קבוצת ענבל אור, אי.די.בי, א. דורי, מגה ואחרים, ומנגד ככל שמתעמקים יותר, באופייה של הרגולציה בישראל, כך מתגלים סייגים בנוגע לטיבה ומידת יעילותה.
רגולציה מעצם טיבעה הינה תהליך או סדרה של חוקים ותקנות שעל פיהן השלטון דורש, מונע או אוסר פעילות או התנהגות מסוימת של הפרט ו/או של מוסדות וארגונים. מדובר איפוא בפעולות של הסדרה, פיקוח ואכיפה, שמטרתן לכוון ולווסת פעילויות פרטיות בתחום או בשוק כלשהו ולפקח עליהן ולעיתים לתקן כשלים הקיימים בשוק.  כלי זה הוא טוב ונכון אך אני סבור כי במקרה שלנו קיים מצב של "תפסת מרובה לא תפסת".

  


ייעוץ משפטי לדירקטורים – הכרח או מותרות?
עו"ד דוד פורר, שותף, ראש מחלקת ליטיגציה במשרד עוה"ד GKH גרוס, קלינהנדלר, חודק הלוי, גרינברג ושות'
 לנוכח החשיפה של דירקטור שמא תוטל עליו אחריות בעלת סממנים אזרחיים ואף פליליים, דירקטור סביר לא יסווג התייעצות עם עורך דין כמותרות אלא כחלק אינטגרלי הדרוש לו במילוי תפקידו וחובותיו.
חוק החברות מטיל על דירקטורים שורה של חובות, בראש ובראשונה חובת האמונים וחובת הזהירות. ככלל, על מנת להוכיח כי דירקטור הפר אחת מחובות אלו כלפי החברה, נדרש להגיש תביעה נזיקית נגד אותו דירקטור. הליך כזה ייתכן כאשר החברה עצמה מבקשת לתבוע אחד מהדירקטורים, או לחלופין – במידה שבית המשפט מאשר בקשה להגשת תביעה נגזרת על ידי בעל מניות או נושה של החברה, בשמה של החברה. מכל מקום, על מנת לזכות בתביעה כזו יש לנהל הליך אזרחי רגיל, הכולל גילוי מסמכים, פרשת הוכחות וחקירות נגדיות, שמטרתם הוכחת גרימתו של נזק ואחריות של הדירקטור לנזק שנגרם, ובסופם נדרש בית המשפט להכריע האם עמד התובע במאזן ההסתברויות, כלומר: הוכיח ברמה של יותר מ-50% כי הדירקטור הפר את חובותיו.

 

 
 

כניסה לאתר

mail

office@idu.org.il

03-7363146