digital-aCalmHome

הרצאה דיגיטלית
גבולות והתנהגות הילדים
מבוסס על הספר "בית שקט ורגוע"

מכל מקום בעולם,
בכל רגע שנוח לכם
ומבלי לצאת מהבית
בהשקעה של 50 ש"ח בלבד
 * מהו הקשר בין תגובות והתנהגות ההורים לבין תגובות והתנהגות הילדים.

* אתם מענישים, מאיימים והילדים עדיין ממשיכים בהתנהגות השלילית.

* איך מעבירים מסר ברור מבלי להיכנס לדיונים מיותרים עם הילדים

*כולל דפי תרגול - שיטה מאד פרקטית לבניית הגבולות במשפחה
 
* איך בונים הסכם לשיתוף פעולה עם הילדים?

כלים לשיתוף פעולה כדי להימנע מעונשים ואיומים מיותרים.


שעה של הרצאה מעשית 
כולל דפי תרגולבזמנכם החופשי, מכל מקום בעולם ומבלי לצאת מהבית,
תוכלו להקשיב להרצאה 

לאחר ההרשמה תקבלו במייל שם משתמש + סיסמא אישייים
לאתר אקדמיית "מרכז נורית לוי"


להרשמה ומעבר לדף תשלום מאובטח,

מלאו את הפרטים.

מייל*
סלולרי*
שם פרטי *
שם משפחה*