טופס מילוי פרטי ספק
דואר אלקטרוני:*
סלולרי:*
שם הספק (כפי שרשום בניהול ספרים):*
תחום עיסוק:*
איש קשר:*
טלפון נוסף:
פקס:
כתובת מלאה:*
מספר עוסק (ח.פ./ע.מ./ע.פ.).:*
תוקף ניהול ספרים וניכוי מס (DD/MM/YYYY):*
פרטי בנק:
הערות: