רוצה לקבל טבלת אקסל מיוחדת לימי הקורונה?

הבא נעשה סדר במענקים, הוצאות והכנסות בימים מסוחררים אלו.

מייל:*
סלולרי:*
שם