ברוכים הבאים


למכון תורת הקרבנות
לימוד קדשים בעיון אליבא דהלכתא

מוזמנים להתרשם מפעילות המכון בשנים האחרונות במצגת שלפניכם


חדש מבית תורת הקרבנות!

השיעור שימחיש לך את סדר הקרבת הקרבנות, על פי משניות "איזהו מקומן".
בשיעור ההמחשה עם הסרטה חיה על בהמה בליווי דגמים של מזבח וכלי המקדש, תוכל לראות את הקרבת כל סוגי הקרבנות, חטאות פנימיות וחיצוניות, עולה אשם ושלמים, בכור מעשר בהמה וקרבן פסח, החל מהבאתם לעזרה עם זריקות הדם בכל הקרבנות עד לאחר ההקטרה.
כל זאת ועוד בתשלום של 20 ש"ח כתרומה למכון, ותקבלו ישירות למייל קישור לצפיה ישירה לא מוגבלת!