6 תרגילים, 
חמש עד עשר דקות ליום. 
ומערכת המרידיאנים פתוחה וגמישה.
רוצה?

לאן לשלוח לך את המדריך?

מייל:*
סלולרי
שם