ששה תרגילים. 
חמש עד עשר דקות ליום. 
ומערכת המרידיאנים פתוחה וגמישה.
רוצה?

.

מייל:*