ששה תרגילים 
חמש עד עשר דקות ליום
ומערכת המרידיאנים פתוחה וגמישה.
רוצה?

[[ טופס מוטמע-20009]]