שלח לחבר  


מידעון לדירקטורים ובכירים
יוני 2014
     י
 
משולחנו של יו"ר האיגוד
עו"ד פרופסור יוסף גרוס

עניין רב ימצאו חברי האיגוד בדרמה שמתנהלת סביב דירקטוריון טבע. במאמר זה אתייחס למספר עקרונות חשובים הקשורים לדירקטורים ולדירקטוריון.
"טלטלה בדירקטוריון טבע", "דרמה בדירקטוריון טבע" נזעקו הכותרות בעיתונים . כל הסימנים מורים כי אכן נפל משבר בדירקטוריון טבע, דירקטוריון אשר במשך שנים נחשב כסמל לדירקטוריון יעיל ומוצלח וכמודל לחיקוי לחברות רבות בעולם
.


לקריאת המאמר המלא
 

קבלת החלטות בדירקטוריון בעת חלוקת דיבידנד לבעלי מניות- כתבה שניה בסדרה
רו"ח גל דיקשטיין

מהו שיעור המס החל על דיבידנד המתקבל בידי בעל מניות רגיל המחזיק בזכויות החברה בשיעור הנמוך מ- 10%, מקום בו במועד ההכרזה על חלוקת הדיבידנד (שנתיים קודם לכן) בעל המניות נכנס לגדר בעל מניות מהותי (החזקה ב-  10% לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה). האם המדובר בשיעור מס של 25% או בשיעור המס הרלוונטי לבעל מניות מהותי, דהיינו 30%? תשובה לשאלה זו, כמו גם תשובות לשאלות מיסוי נוספות תלויה במועד בו יקבע אירוע המס בעת חלוקת הדיבידנד.

 
ריבית רעיונית בפקודת מס הכנסה-
הזהירות נדרשת!

רו"ח (עו"ד) אייל רובין; רו"ח (עו"ד) טארק דיביני-
שותפים באשכול המיסים BDO זיו האפט

 

אין זה סוד שהיבט המיסוי בכל חברות הינו צד חשוב ומשמעותי בניהול הפעילות העסקית, וזאת לאור שהשלכותיו הכבדות  הן על תוצאות הפעילות העסקית והן על תזרים המזומנים. מכאן ברור לכל שתכנון מס נכון בניהול הפעילות העסקית דרישה הכרחית בכל עסק. 

אולם, ניהול חכם מחייב לא רק ניצול הטבות המס ותכנון מבנה מס מיטבי אלא גם נקיטת זהירות מפני מוקשי מס או חבות במס במקרים בהם לא נצמח רווח אמיתי לעסק.

חובות אלה חלות לא רק על הממונה הישיר האחראי על היבטי ניהול הכספים, וטוב יהיה אם גם נושאי המשרה האחרים (לרבות המנכ"ל והדירקטוריון) יהיו ערים, ככל האפשר,  לכללים אלה וידאגו למניעת ביצוע עסקאות שכרוכה בהן פגיעה מיסויית. 

לקריאת המאמר המלא 
בימים אלה הצטרף לאיגוד הדירקטורים
מר רובי גינל אשר ינהל את נושאי הכלכלה והממשל.
גינל שימש כסמנכ"ל לרגולציה ולכלכלה בהתאחדות התעשיינים וככלכלן הראשי של נשיאות הארגונים העסקיים וכיום משמש כיועץ כלכלי ואסטרטגי לקבוצות עסקיות וחברות.
לגינל ניסיון של 20 שנה במערכות כלכליות וציבוריות, בכנסת ובממשלה. בעברו שימש כיועץ כלכלי במשרד ראש הממשלה ובכנסת.
החברים באיגוד זכאים לפגישת התייעצות ראשונית ללא עלות בנושאים:
  • יעוץ אסטרטגי וכלכלי
  • התנהלות מול גורמי ממשל ורגולציה
  • ייעוץ להתמודדות עם חסמי בירוקרטיה ורגולציה
  • עולמות התמריצים הממשלתיים
  • חוות דעת כלכליות.
לפרטים ניתן לפנות למזכירות האיגוד:
טלפון: 03-7363146
מייל:  office@idu.org.il
 


השתלמויות 

2.7.2014
ה
רצאות לדירקטורים:

נושא ההרצאה: "תגמול בכירים לדירקטורים" 
בהרצאה זו נעסוק בפרקטיקות המקובלות 
לתגמול בכירים כולל תיקון 20,  

ההוראות של המפקח על הבנקים והמפקחת על הביטוח ושוק ההון 
וביישום הפרקטיקות השונות.

מרצה:
גיל מור, שותף, קבוצת הייעוץ PwC Israel

נושא ההרצאה: "סוגיית מיסוי בינלאומי בראיית הדירקטור" 

בהרצאה זו נסקור את הנושאים החשובים לדירקטור המכהן בחברה רב לאומית.
מהן סוגיות המיסוי הגלובאלי שחשוב להכיר כחלק מתפקיד הדירקטור ?

נדון בנושאים כגון מיזוגים ורכישות, שינויי מבנה והרחבת פעילות לשווקים חדשים. 
מרצה:
עמרי יניב, עו"ד, שותף מיסוי בינלאומי, PwC Israel

 יום רביעי - 02.07.2014

התכנסות - 16:30-16:45
תחילת ההרצאה  16:45 
ההרצאה תתקיים במשרדי  
PwC 
רחוב רח' המרד 25, תל אביב (קומה 20)

הכניסה ללא תשלום, יש להירשם מראש 
לרישום לחץ כאן

מספר המקומות מוגבל. 

צור קשר

www.idu.org.il
office@idu.org.il
03-7363146


לאתר איגוד הדירקטורים בישראל