לגייס כסף בשוק ההון?
משקיע פרטי?
שותף?


מהם כלי ההשקעה העיקריים בשוק ההון?

מניות. 
אגרות חוב.


מהו שוק ההון?


למה שוק ההון חשוב? 
שוק ההון מאפשר לחברות להתפתח. 


מהו שוק ראשוני? 
מהו שוק משני?


שוק ראשוני: החברה מגייסת כספים. מפרסמת תשקיף.
שוק משני: "הבורסה". החלפת ידיים. אין פעילות כלכלית אמיתית.


אגרות החוב: ריבית ידועה, המשקיע מקבל ריבית באופן קבע ובסוף התקופה את סכום הקרן (שבו רכשנו את האיגרת). באג"ח לא מקבלים דיבידנד.


משקיע פרטי

בעולם הסטארט-אפים: אנג'ל.

מה יותר "קל"?
מה היתרונות והחסרונות?


שותף

כיצד אתם בוחרים שותפ/ה להכנת עבודה בכיתה?
סיפור הצלחת ה"סטיבים" בהקמת אפל.