מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים כל אחת המילים הללו?

הצלחה
כישלון

3 המיזמים הראשונים

עצים לחג המולד.
גידול תוכונים ומכירתם.
גיל 16: עיתון בשם "סטודנט".