ניצוצות: יזמות - איך לחשוב כמו סטיב ג'ובסמפגש 2 ו- 3 
איך חושבים מצליחנים?

מאיר אמשל רוטשילד


ישראלים