מאמר בקיעת ים סוף, שירת הים,שבת שירה, פרשת בשלח, 7 של פסח+ הסודות בטו בשבט

  

הסגולה לפרנסה ובפרשת בשלח, עב' שמות הקודש,
בקיעת ים סוף ,שירת הים ופרשת המן
לזיווג, פרנסה, פריון, בריאות וכל מה שקשה כבקיעת ים סוף
מאת: אור חיה דבורה (קרולינה) חזן
מייסדת בית אושר-מנטורית עולמית ברפואה יהודית קבלית

בס"ד בפרשת בשלח בתורה יש אינסוף סגולות וכוחות ורפואות המוסתרות בה לא נוכל להקיף את כל הפרשה ואפילו מקצת הפרשה, אלא ניתן נקודות לציון עמ' שלא תפספסו את העת רצון הענקית הזו שבאה לפתחיינו
בפרשת בשלח מסופר שעם ישראל בדרך נס יוצא ממצרים .אחרי 10 המכות שהביא ה' על המצרים, אך הללו ממשיכים להתעקש, ולמרות שפרעה גירש את עם ישראל. ה' שוב הקשיח את ליבו והם וצבאו במרכבות ורכב פרשים רודפים אחרי עם עבדים- היהודים.
הללו נתקעים במצב ביש. מצד אחד המצרים ומצד שיני סוגר עליהם הים.
זה מצב של אין מוצא בדכ' אך לא כשה' עימנו ולא עם מנהיג כמשה רבינו.  עימו הכל אפשרי
משה מטה את ידו על הים ורגע לפני שהים נבקע,  קופץ נחשון בן עמינדב למים  וכמעט טובע
אך מראה לכולם מה זו אמונה נחושה ותמימה :
כמו שה' היה בעזרינו עד כה, כך גם יהיה ובכוח אמונתו של נחשון (משבט יהודה) ובכוח גדולתו של משה רבינו
ובאמצעות מטה האלוקים שהיה בידו , שהיו חרוטות בו עב' שמות הקודש-
נבקע ים סוף העם על כל 12 שבטיו, עם ישראל, עובר ביבשה ובסוף הים סוגר על המצרים
 שבים שרדפו אחריהם והמצרים מתים והעם עומד בהשתאות על הנס
ואיך שנצלו על "הקשקש" ואומר שירה כולם יחד
בשבת בו קוראים את פרשת בשלח, וגם ב7 של פסח,
רצוי לומר את הפסוקים המתארים את בקיעת ים סוף בתורה
 בספר שמות פרק יד' פס': יט', כ' כא' בקול (ועדיף לקרוא את זה מהתורה שם מופיע עם ניקוד)
שמות יד' פס' יט:
ויסע מלאך האלו-הים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
שמות יד' פס' כ:
ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה
שמות  יד' פס' כא':
ויט משה את ידו על הים ויולך  י-ה-ו-ה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים

ב-3 הפסוקים הללו מקודדים כל 72 שמות הקודש עימם נבקע ים סוף ונברא כל העולם הם שמות ה' וצבאיו
ניתן לרכוש את עב' הפסוקים ותשמישי קודש נוספים לריפוי וטיפול בחנות בבית אושר  כאן 
רצוי תוך כדי אמירת הפסוקים להסתכל על טבלת 72 שמות הקודש להלן                      
ולדמיין שאכן זה מה שקורה לנו כעת!
אנחנו עוברים ביבשה ונבקע לנו ים סוף האישי שלנו כלומר:
כל המקומות בהם אין לנו מוצא בהם, נדמיין שבדיוק בהם נפתח הים ל2
ואנחנו מקבלים ישועה ניסית מאת השם, וכל המצריים בנו ומבחוץ ז.א:
כל המונעים אותנו  מלהיות ולממש מי ומה שאנחנו, טובעים במצולות ים כמו המצרים אמן!
ואם נצליח להרגיש בימים ההם ובזמן הזה, כלומר שאכן זה מה שקורה בפועל כעת
ונהיה באמונה שלמה זה אכן מה שיקרה לנו יקרה נס לזיווג, פרנסה, פריון, בריאות...
(מקור-פרקי אבות, פרק ו, ומסכת מגילה, דף טו עמוד א)

בקיעת ים סוף-זוהי דרגת האמונה הגבוהה ביותר ניתן להגיע אליה.
בעל הנתיבות שלום: אומר שיציאת מצריים זה השגת אמונה במוח,
לאחר מיכן הקפיצה לים סוף כשהמצרים מאחורינו זו: השגת האמנה בלב
שזוהי דרגה הרבה יותר גבוהה מסתם חשיבה על אמונה,

והדרגה הכי גבוה מושגת עכשיו בבקיעת ים סוף ממש שאז זוהי אמונה של האיברים
שגם הגוף כולו וכל ישותו של האדם בדרגת הכתר והיא דרגת אמונה-
בבחינת "כל עצמותי תאמרנה מי כמוך באלים ה'"
כאשר האדם לא רק חושב שהוא מאמין, אלא גם נמצא בביטחון בפנימיותו ובליבו שזה אמונת הלב ולא מתרגש מהמאורעות שעוברים עליו אם יש לו או אין לו כסף, בריאות, זיווג וכו' אלא בביטחון
ש"כל מאורעותיו הן לטובתו" הכל פועל לטובתו גם אם לא יודע איך וכיצד
והשם משגיח עליו בכל צעד שהוא עושה ועליו מוטלת האחריות להתגבר על הספקות ,
חוסר האמונה ולהשליט אמונה וביטחון מוחלט בכל כולו שתגיע עד דרגת הגוף ממש,

שהגוף ממש , הדרגה הכי פחותה בנו ,שפועלת כביכול בקודים גשמיים בלבד,
גם הוא יהיה בביטחון גמור שהשם שומר ומגן ועליו השגחה צמודה , 
ולדרגה הכי גבוהה זו ניתן להגיע בשבת שירה (פרשת בשלח בספר שמות) ובשביעי של פסח

זהו בעצם התאריך בו נבקע ים סוף לשניים לאחר יציאת מצריים כן ,לפני אלפי שנים נבקע הים לשניים.
למעשה ע"פי המדרש הוא נבקע ל-12 שבילים ולכל שבט היה שביל נפרד ,ואנו דאז ,עברנו את הים המפחיד הזה בביטחון ,כאשר בדרך- לאורך הים -גדלו עצי פרי, ועם ישראל  יכל  גם ,לאכול בדרך בעברו מצד לצד .

כמו בכל שנה האנרגיה הקוסמית הזו של בקיעת ים סוף יורדת אלינו וזה זמן מסוגל לדברים מרכזים שנקראים בקיעת ים סוף! 

אומרים: קשים מזונותיו של אדם כבקיעת ים סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ולכן
7 של פסח -הוא זמן לבקיעת ים סוף הפרטית שלנו וגם הלאומית, בעניינים אלו ובכל העניינים,
הזדמנות נוספת זה בשבת בה קוראים את פרשת בשלח בתורה בבתי הכנסת


ב7 של פסח-יש נוהגים להישאר ערים כל הלילה ללמוד תורה ,לקרוא תהילים ולהתפלל לבקיעת ים סוף האישית והכללית של כל עם ישראל, ובאשמורת הבוקר ,הזמן שבו נבקע ים סוף, (לפני נץ החמה),
לקרוא בקול רם את שירת הים, שנמצאת בתורה, בפרשת בשלח ,בספר שמות פרק טו' פסק' א'

(או בכל סידור בתפילת שחרית).

כמו כן יש להגיד את שירת הים ומומלץ שזה יהיה בשירה

שירת הים מתחילה במילים "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ואמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים....ועד פסק' כא': ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים.
מומלץ אפילו להתחיל בסוף פרק יד' פס' ל' ולהמשיך לשירת הים. "ויושע ה' ביום ההוא.."
זה הזמן ל"קרוע" את השמיים בתפילות ותחנונים בקול (לא רק בלב)
ולבקש על הזיווג ואם יש אז על שלום בית, לפרנסה, הצלחה בריאות הכל
וכן להגנה ושמירה על כל עם ישראל מכל ה"מצרים" התורנים .


**בפרשת בשלח
מנהג לפזר פירורי לחם לציפורים לפני שבת.  הכרת הטוב לציפורים שאכלו את המן שפיזרו דתן ואבירם ביום שבת בכדי לבלבל את העם. והציפורים ליקטו את המן והראו שדברי משה הם דברי אלוקים חיים. 

פרשת המן – סגולה לפרנסה
בפרשת בשלח מצויה גם פרשת המן האוכל שנתן ה' לעם ישראל בדרך פלא! יש מאין
וכך גם פרנסתינו תהיה ללא טורח מאת ה' ,בקלות
להגיד את פרשת המן היא סגולה לפרנסה כל השנה
אך משמו של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב מקובל, כי אמירת פרשת המן ,
הכתובה בספר שמות
בפרשת בשלח
אם קוראים אותה ביום שלישי בשבוע שקוראים בו פרשת בשלח וגם מומלץ ביום שבת
היא סגולה מיוחדת ונפלאה לפרנסה לומר את פרשת המן,
שניים מקרא (הטקסט כפי שכתוב בתורה) ואחד תרגום (בארמית)
ולפני אמירת הפרשה אומרים את ה "יהי רצון"
ומותר לומר פרשת המן אפילו בשבת, אלא שאת התפילות על הפרנסה לא יאמר בשבת
לקריאת פרשת המן 2 מקרא ו1 תרגום סגולה לפרנסה לחצו והורידו
ויהי רצון שכל תפילותינו יתקבלו ברצון לפני אדון כל, ותקוים בנו התפילה
"והכן פרנסתנו מידך הרחבה והמלאה, ולא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר,
ותן לכל איש ואיש די פרנסתו ולכל גוויה וגוויה די מחסורה." אמן.

    *

סמינר לימוד וחוויה
סודות טו בשבט עפי הארי' הקדוש הקבלה וחסידות  

הסודות בטו בשבט עפי הארי הקדוש הקבלה והחסידות

מה ניתן לפעול בטו בשבט לעצמינו ,לבריאה כולה, לזוגיות, פרנסה ובריאות

ומה הקשרו לתיקון עולם ואדם וחוה?

סודות וסגולות החג/הרצאות/ לימוד סודי טו בשבט עפי הארי,/אוכלים מפירות הארץ, שירי טו בשבט/ סדר טו בשבט מלא עם 30 מיני פירות 4 כוסות יין אדום ולבן כוונות- לימוד וחוויה משולבים

.

להרשמה מחירים ומידע מורחב מלא פרטיך בטופס 


מייל*
סלולרי*
שם פרטי ומשפחה*

ידע סודי-מה ניתן לפעול בטו בשבט לעצמינו ,
לבריאה כולה, לזוגיות, פרנסה ובריאות

בנוסף, נעשה-סדר טו בשבט עפי הארי הקדוש
עם 4 כוסות יין 30 מיני פירות וכוונות מיוחדות

       

בערב טו בשבט עצמו- ירח מלא יום א'9.2 מ-16.30-21.30
    בבית אושר- טרמפים מכל הארץ

*שימו לב לאלו מח'ול* ולמי שלא יוכל להגיע
יוכלו לרכוש את הסמינר ולהקשיב לו מהמייל/נייד 

  

   

                                

מה הקשר בין האדם לעץ?
לכאורה הרבה יותר קשר נמצא בינינו לבין ממלכת החי,

ומה זה בכלל טו' בשבט? האם מדובר רק בשתילת כמה שתילים?

אכילת פירות יבשים (בעיקר מיובאים מטורקיה)
וניגון כמה שירים ילדותיים כמו:השקדיה פורחת ושמש לה זורחת?

מה חשב על החג הזה האר"י הקדוש?
האם בין יתר עיסוקיו המורמים מעם ,בעודו יושב ומקבל את תורת הנסתר
וההבנות האלוקיות בצפת, פתאום נפל עליו תפוח/משמש מיובש והוא צעק:
"אוריקה" !eureca" הבנתי מה זה בכלל טו' בשבט?

או האם באמת פיספסנו פה משהו?
ולחג הזה יש השלכות על כל השנה בממלכת הטבע ובנו
ואפילו לבריאות, פרנסה ולזוגיות שלנו?

מהן סודי הסודות בטו בשבט?

בסמינר טו בשבט תגלו מה שלא חלמתם בכלל שטמון בו, גם כל אלו שלמדו  קבלה או חסידות במקומות אחרים יהיו מופתעים מהידע מהעושר ומהכלים שתקבלו בסמינר

הסמינר ישולב עם הרצאות בנושאים שונים החל מסודי הסודות
ועד התחלס איך עורכים סדר טו בשבט עפי הארי' הקדוש וצדיקים/ות נוספים
ובפועל נעבור את כל הסדר מא' ועד תו
מה בסדנה?
הרצאות  מפעימות  על  טו' בשבט  על  פי תורת הסוד

1. כי האדם עץ השדה מה זה בכלל?
מה הקשר בין האדם לעץ? לשם המפורש -שם הוויה ולזוגיות בכלל?
ע"פי הקבלה והרב גנזבורג

2. מה זה טו בשבט חג לאילנות?
מה הסודות הטמונים בטו בשבט לבריאה כולה , לבריאותינו ולכל מערך חיינו.
ומה הקשר בין טו בשבט לאדם וחוה וסיפור הבריאה?

3. פירות 7 המינים "ווז איז דוז"? (תרגום-מה זה בכלל? באידיש)
פירות מ- 7 המינים:בהקבלה ל-7 ספירות ,7 עולמות ,אברי הגוף והמידות שבאדם,
מה העבודה הנפשית שעלינו לעשות, שמורה לנו כל פרי ופרי?

4. הסגולות של טו בשבט וסדר טו בשבט הלכה למעשה
מה עושים בסדר טו בשבט תחל'ס שלב אחר שלב

בנוסף,נעשה סדר טו בשבט! בפועל עפי הארי הקדוש 

 עם 30 מיני פירות, פירות מעולם האצילות, מעולם הבריאה,
מעולם היצירה ומעולם העשיה + 7 המינים בהן נתברכה ארץ ישראל 
 עם כוונות, תפילות, 4 כוסות יין אדום ולבן
יחד עם כל הסודות של טו בשבט 
הזדמנות חד פעמית לא רק ללמוד, אלא לעבור, לחוות
להיות, להרגיש, להתקדש ולעשות את זה!!
כפי שמעולם לא חלמת שאפשר לחיות את החג המדהים הזה

נשיר בצותא-משירי טו בשבט   ושירי אהבה   לארצינו  הטובה

ונתענג  על  ארוחת  פירות  ארץ ישראל
יחד עם :  שתיה  קרה,  חמה,  עוגיות, ועוגות...,
 

מנחת הסדנה-אור חיה דבורה חזן 
מאסטר בטיפול,מנטורית עולמית ומורה רוחנית

מייסדת עולמית של בית אושר

המכללה הבינלאומית ללימודי הילינג יהודי "אור החיים " וקואצ'ינג קבלי,

להשגת חיים טובים ומאושרים. בעלת ותק של 33 שנה
מורה רוחנית, מרצה, מטפלת, ומאבחנת ע"פי תורת השמות. 
 ריפאה את עצמה מנכות וממוות כנגד כל הסיכויים.
מאסטר בטיפול ,מתמחה בבריאת ניסים- השגת תוצאות יוצר מגדר הרגיל  בכל המישורים

בעלת השכלה וידע מרשימים .
למדה עבודה סוציאלית , מדיטציות, תיאטרון המשחק החוזר, פסיכודרמה ומשחק, כירולוגיה, הומאופטיה, פרחי באך, הילינג בקדושה עם רב , קבלה, חסידות, תניא, 
והייתה תלמידתה  הותיקה והאישית של ימימה הצדקת. זכתה להתקבל אצלה ביחידות
היום היא מעבירה במקצועיות ובאהבה, את העושר את האינסופי שקיים במקורות ישראל לכל אדם אשר  רוצה ללמוד לרפא את עצמו ולצאת מהקושי, לחיות בשלום בבריאות,
בביטחון ולרפא את הזולת

מתי סמינר טו בשבט?
בערב טו בשבט עצמו נעשה את הסדר עפי הארי הקדוש
הזדמנות חד פעמית לא רק ללמוד אלא לעשות, לחוות ,להרגיש
ירח מלא- יום ראשון-  יד'  שבט אור  לטו' בשבט 
 9.2  בין 16.30-21.30


     בבית אושר החרושת 4 אזור תעשיה כס'
  אפשרות לטרמפים מהדרום/צפון/מרכז 

שימו לב לאלו מח'ול ולמי שלא יוכל להגיע
יוכל לרכוש את הסמינר ולהקשיב לו מהמייל/נייד

הסודות בטו בשבט עפי הארי הקדוש הקבלה והחסידות

מה ניתן לפעול בטו בשבט לעצמינו ,לבריאה כולה, לזוגיות, פרנסה ובריאות

ומה הקשרו לתיקון עולם ואדם וחוה?

סודות וסגולות החג/הרצאות/ לימוד סדר טו בשבט עפי הארי הקדוש הקבלה והחסידות/ ההקשר בין הפירות, הספירות ואברי הגוף/סדר טו בשבט המלא
עפ' הארי הקדוש!
30 מיני פירות+אוכלים מפירות הארץ
שירי טו בשבט/ לימוד וחוויה

.

להרשמה מחירים ומידע לטו בשבט מלא פרטיך בטופס


מייל*
סלולרי*
שם פרטי ומשפחה*
0506868734
Phone
0547826866
הקורסים להשגת מטרות ריפוי פתיחת חסימות והסמכת מטפלים מקצועיים בהילינג ואימון יהודי קבלי נפתחו כעת, הזדמנות אחרונה להצטרף!
לאחר מכן הקורס נסגר לשנה שלמה!
למידע על הקורסים רשום פרטיך בטופס ותועבר למידע

בית אושר הוא המרכז הבינלאומי הראשון מסוגו בעולם,
שבו ניתן ללמוד הילינג יהודי ולהפרא מכל בעיה,
תוך שימוש מעשי בכתבי הקודש:
בתורה, בחסידות, בקבלה, בתהילים ובסידור
ולהפוך למטפל בחסד א-ל

התלמידים והמטופלים עוברים תהליכי שינוי מדהימים, ניסיים. רווקות מושבעות התחתנו, מובטלים הפכו לעשירים, גירושים ודאיים נמנעו, אנשים מלאי פחדים הפכו לעצמאיים ובטוחים,  ייסורים של שנים הופסקו הן לתלמידים והן למטופלים שלהם.

מה אומרים התלמידים שלנו...

     "הייתי בכל הקורסים, כל השיטות, משהו היה חסר. סוף סוף מצאתי ידע של מקודשים אמיתיים! "
גדעון סבירסקי

"שנים למדתי ב"רידמן" הילינג ורייקי , אך רק בבית אושר- בקורס  להילינג "אור החיים" השתנו לי תכל'ס החיים, ויש תוצאות מופלאות בטיפולים. בעיות שנפתרות, ומחלות שמתרפאות  בגדר ניסים!"  יוכבד

"בזכות דבורה והקורס- מכרתי בית שהיה תקוע, קיבלתי משכנתא מהבנק כאשר לא היה לי בכלל כסף, קיבלתי ביטחון והגשמתי את חלום חיי! "
רגינה בסט 

"בזכות הכלים שקיבלתי בקורס, הבת שלי חזרה לחיים לאחר תאונה מחרידה שלא נתנו סיכוי לחייה התחתנה וילדה בת! "
ננסי בנימין

הקורסים להשגת מטרות ריפוי פתיחת חסימות והסמכת מטפלים מקצועיים בהילינג ואימון יהודי קבלי נפתחו כעת, הזדמנות אחרונה להצטרף!
לאחר מכן הקורס נסגר לשנה שלמה!
למידע על הקורסים רשום פרטיך בטופס ותועבר למידע
 0506868734
Phone
0547826866