הכנס השנתי לעדכון דירקטורים

הכנס השנתי לעדכון דירקטורים

הכנס יתקיים בתאריך 08.02.2018
בשעה 08:30 באולם הבורסה לני"ע ברחוב אחוזת בית 2 תל אביב
הכנס מיועד לדירקטורים מכהנים בלבד
הכנס ללא עלות לחברי איגוד הדירקטורים וחברי איגוד החברות הציבוריות
לדירקטורים שאינם חברי האיגוד ו/או איגוד החברות הציבוריות, עלות הכנס הינה 350 ש"ח + מע"מ

ההרשמה נסגרה!

***אישור סופי להרשמה יישלח באמצעות איגוד הדירקטורים בישראל במייל נפרד