יצירת שדות מנויים

תאריך עידכון אחרון: 08/06/2016

לצפייה בסרטון לחץ כאן

לקוח יקר!
לפני תחילת העבודה במערכת, יש להגדיר תחילה את השדות הרצויים עבור פרטי אנשי הקשר שלך.
שדות אלו, יהיו תואמים את פרטי המנויים שברצונך להזין לתוך מערכת 'שלח מסר' וכן ישמשו אותך בהגדרת טפסי רישום ללקוחות מצטרפים אם ישנם. שדות שכיחים שתוכל להוסיף הם: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכיוב. 
שים לב! שדה דואר אלקטרוני והן שדה טלפון סלולרי הינם שדות ברירת מחדל במערכת ואין צורך להוסיפם.
1. על מנת להגדיר שדות במערכת, גש ללשונית "כניסה"    בתפריט הראשי בצידו הימני של חלון המערכת כפי שמוצג.
2. בתפריט מימין, תחת לשונית כלים, לחץ על "הגדרת שדות".
3. בחלקה התחתון של טבלת הגדרת השדות תימצא שורה ריקה בה תוכל להגדיר את השדות שברצונך להוסיף:
4. כעת רשום בתיבת הטקסט הריקה את שם השדה שברצונך להוסיף (למשל "שם פרטי").
*בעמודה "ערך לדוגמה" ניתן לרשום ערכים שיופיעו כאשר תשלח הודעה לבדיקה.
5. בחר את סוג השדה ולחץ על "הוסף".
*בהגדרת השדות, תוכל בין היתר להוסיף שדות מסוגים שונים, כגון תאריך, כן/לא, טקסט ארוך, בחירה מרובה ועוד.
מידע נוסף על סוגי השדות השונים ניתן למצוא במדריך "סוגי שדות".

דוגמאות לשימוש בשדות השונים


שדה תאריך:
שדה בחירה מרובה:

בעת בחירת סוג השדה כבחירה מרובה תיפתח שורה נוספת, בה יש להגדיר את הבחירות האפשריות מופרדות בפסיק,
למשל:

6. ליצירת שדות נוספים חזור על סעיף 3 ו- 4 לפי הצורך.
(תמיד תוכל להוסיף שדות, לשנות את שם השדה או למחוק שדות קיימים בשלב מאוחר יותר).

7. ניתן לשנות את מיקום השדות ע"י לחיצה על החצים המופיעים תחת עמודה "שנה סדר". חץ אדום יוריד את השדה וחץ כחול יעלה את השדה .
אפשרות נוספת היא ללחוץ על כפתור העריכה לצד השדה המתאים ולרשום את מספר המיקום הרצוי.