ליאור עילם כותב על פרויקט תל-אופן
מגזין אטמוספרה, ינואר, 2012

לאתר עיריית תל-אביב: http://www.tel-aviv.gov.il
 לאתר חברת קונסיסט: http://www.consist.co.il