שתף    שלח לחבר  
אהוד המאירי ושות' מארחים את עו"ד ערן פלסר, במאמר בנושא:
הפחתת אגרות והיטלים בגין חיזוק מבנים לפי תמ"א 38

אין חולק על הצורך לעודד שיפוץ וחיזוק מבנים ישנים למניעת קריסתם ברעידת אדמה ולכך נועדו תמריצים והקלות לתוספות בניה לפי תמ"א 38. אולם כנראה שהם אינם מספקים, שכן קצב חיזוק המבנים רחוק מלהשביע רצון.

בנוסף, בעלי נכסים, יזמים וקבלנים המבקשים לקדם בימים חמים אלה פרויקטים לחיזוק מבנים, נדרשים לשלם כתנאי להיתר הבניה מאות אלפי שקלים ויותר לקופת הרשות המקומית, כהיטלי פיתוח בגין תוספות הבניה (סלילה, מים, ביוב וכדומה). תשלומים אלה מייקרים מאד את עלויות הפרויקט וגורמים להאטה וצמצום בחיזוק המבנים בישראל.

למרות זאת ניתן, במקרים מסוימים, להמתיק את הגלולה ולהקטין את עלויות הפרויקט.
להלן כמה דוגמאות לחיובים שניתן להפחית ואולי אף לבטל כליל.

שטחי שירות ומרפסות
בחלק מהרשויות המקומיות אין לחייב בהיטלים מרפסות ושטחי שירות שנוספו למבנה לפי תמ"א 38, מכוון ששטחים אלה לא נכללו בתחשיבים לפיהם נקבעו תעריפי ההיטלים בחוקי העזר. אם אותם שטחים בכל זאת חויבו בהיטלי פיתוח, יש מקום לדרוש מהרשות המקומית להפחיתם.

תשתיות ישנות
באופן טבעי, לעתים חלק מהתשתיות המשרתות מבנים ישנים נעשו לפני עשרות שנים ולפעמים במימון התושבים עצמם. במקרים המתאימים ניתן יהיה להפחית מרכיבים כאלה מהחיוב בעד תוספות הבניה. למשל, אם הבעלים מימנו בעבר חלק מתשתית הביוב של הנכס או סללו בעצמם את המדרכה או הכביש הגובל.

כפל חיוב
במקרים מסוימים מתברר  שהוטל חיוב בכפל בעד אותה תשתית המשרתת את המבנה המיועד לחיזוק. לדוגמה, בחלק מהרשויות התעריפים שחושבו למימון סלילת רחובות כוללים עלויות לכיסוי עבודות תיעול וניקוז הנעשות מתחת או לאורך הרחוב החדש, ואז אין הצדקה לחייב עליהן פעם נוספת בהיטל תיעול נפרד.

תעריפי החיוב
במקרים אחרים מתברר שהמבנים הישנים נוסדו זמן רב קודם שהותקנו חוקי העזר שמכוחם מוטלים היטלי הפיתוח על הפרויקט כיום. גם סיטואציה כזו עשויה לעתים להביא להפחתה ניכרת בהיקף החיוב.

שטחים קיימים
ככלל, היטלי פיתוח בעקבות חיזוק והרחבה של המבנה, אמורים להידרש רק בגין הבניה החדשה. אולם לעתים הרשות המקומית כוללת בחיוב גם שטחים קיימים, בנימוק שלא מצאה בארכיון קבלות בגינם. לרוב יתקשו גם בעלי הנכס לאתר קבלות בנות עשרות שנים, אך מצבם ישתפר אם יוכלו להציג ראיות עקיפות, כגון אישור על היעדר חובות שניתן לצורך העברת הזכויות בנכס, הסכמים היסטוריים עם הרשות המקומית וכדומה.

היטלי מים וביוב
במידה ובתחום הרשות המקומית פועל תאגיד עירוני למים וביוב, יש לזכור שלפי החוק, התאגיד הוא שמוסמך לדרוש ולגבות היטלי פיתוח, מכוח הוראת שעה זמנית ועל כן לשים לב מי הגוף שהפיק את החיוב ומתי.

לסיכום נאמר, שכל עוד הרשויות המקומיות גובות היטלי פיתוח בגין תוספות בניה לפי תמ"א 38, מומלץ לפנות לבדיקה משפטית מקצועית ומיומנת, כדי לבחון דרכים חוקיות להפחית בחיוב ולהוזיל את עלויות הפרויקט. מי שלא הספיק זאת וכבר שילם היטלים, יכול לבדוק בדיעבד אם חויב ביתר ולדרוש את עודף הגביה, בכפוף לדיני ההתיישנות.
חיזוק מבנים ישנים הוא אינטרס לאומי וגם מוניציפאלי. מעבר לחשיבות הברורה לצמצם סכנות לחיי אדם ורכוש עקב קריסת מבנים, כדאי גם לרשות המקומית ותושביה לעודד שיפוץ וחיזוק מבנים ישנים, ובפרט למגורים. שיפור חזות העיר מוסיף לרווחת התושבים. הגדלת היצע הדירות תורמת לניצול יעיל יותר של משאבי קרקע מוגבלים ולהורדת מחירי הדיור וגם מאפשרת לרשות המקומית לגבות יותר ארנונה. לא ברור מדוע המדינה והרשויות המקומיות אינן עושות יותר כדי לפטור או לפחות להוזיל את היטלי פיתוח בגין תוספות בניה לפי תמ"א 38.

(הכותבים, עוה"ד ערן פלסר ושלומי אבני 
הם מייסדי המשרד אבני פלסר עורכי דין, ומתמחים בהפחתה של תשלומי חובה לרשויות).

לפגישת ייעוץ והכוונה, עם עו"ד ערן פלסר
ללא התחייבות, השאירו פרטים:
 
[[ טופס מוטמע-15747]]


הבהרה:
אין במידע המתפרסם בדף זה או בכל חלק ממנו כדי להוות ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. המידע וכל הקשור בו נועדו לצורך מתן ידע והשכלה כלליים בתחום.
חב' א.המאירי שמאים ויועצים בע"מ ו/או חב' א. המאירי מיסוי עירוני בע"מ ו/או קבוצת אהוד המאירי ושות' בכללותה וכל בעל תפקיד או גורם הקשור בהן, אינם מספקים יעוץ משפטי ואינם נושאים באחריות כלשהי בכל הקשור למידע הנ"ל, תוכנו, נכונותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו, תאימותו, עדכנותו, משמעויותיו והשלכותיו.
האחריות בעשיית שימוש במידע או בכל חלק ממנו היא על המשתמש בלבד ומומלץ לקבל עצה מקצועית מגורם מוסמך לפני נקיטה בכל פעולה או מחדל קונקרטים המסתמכים על המידע הנ"ל.

 
     רח' יגאל אלון 65, תל-אביב, 6744316 
טל': 03-6243770 hameiri@hameiri.com