לחץ על התמונה לקבלת המדריך לעידן החדש
 שבירת התבנית הישנה של התודעה האנושית

והולדת התבנית חדשה

 

תוקשר על ידי שרוני מלכיצדק כהן
המתקשרת את ישות העצמי הגבוה שלה

תאומי הנשמה לורד מלכיצדק ולכת האור

 
0544473242 רח' קהילת לודז 58, תל אביב www.sharonicohen.com info@sharonicohen