יצאה גירסה 4.2018 של תוכנת קורא המסך החינמית NVDA.
הפעם , בנוסף לתרגום ממשק המשתמש דאגנו לתרגום כמה תוספים חדשים. ברצוננו להודות לאדונים פבל קפלן ואפיק סופר על תרומתם בתרגום התוספים.
החשוב שבהם הוא Brail Extender , תוסף זה מאפשר עבודה נוחה יותר עם NVDA  וצגיי ברייל. לגבי ההגדרות השונות בהם ניתן לעשות שימוש נפרסם מדריך בנפרד.   למדריך לחץ כאן
התוסף -  Add-ons update המסייע בעדכון כל התוספים המותקנים על התוכנה.
התוסף  - EnhancedARIA  מאפשר למשתמש לבחור אילו רכיבי ARIA   ידווחו, ולאלה מהם ניתן לנווט בצורה מהירה. בנוסף ניתן להגדיר תגי ברייל עבור כל אחד מהרכיבים .
הערה: רכיבי ARIA  הינם אזורים שבונה האתר הכניס לצורך הקלה בכל עניני הנגישות. כך למשל הגדרת אזור כסרגל ניווט, או אזור תוכן מרכזי וכו' הינם רכיבי ARIA.
התוסף- ObjPad מאפשר למשתמש לנווט ברכיבי המסך בצורה היררכית – ניתן לחשוב על התוכנה כענף מרכזי ממנו יוצאים ענפים קטנים יותר , והם מתפצלים שוב ושוב. בעזרת התוסף ניתן לנווט בין ענפי הממשק בלי קשר לצורה שבה הם מוצגים על המסך אלא על סמך הקשר ההיררכי בניהם. לגבי תוסף חשוב זה נוציא מדריך מסודר.   למדריך לחץ  כאן
התוסףIndentNav - מאפשר לנווט בתוך מסמך תוך הסתמכות על מידת הכניסה של כל טקסט. מסמכים רבים מסודרים כך שפסקאות פנימיות יותר נמצאות פנימה יותר מאשר פסקאות כלליות מהן. בעזרת תוסף זה תוכלו לנווט לפסקאות שבאותה רמת כניסה וכך לדלג על פסקאות משנה .
התוסףSentenceNav - מאפשר מעבר בין משפטים בנוסף לדרכי הניווט הרגילות.
התוסףTextNav   - בעזרת תוסף זה ניתן לדלג לטקסט סטטי  תוך דילוג על קישורי גרפיקה וכו . מקש הקיצור הוא ALT SHIFT   וחץ מטה .
התוסףToolbar Explorer  - מאפשר גישה נוחה לסרגלי הכלים.
אנו מקווים שתמצאו את התוספים החדשים שימושיים בעבורכם.
כרגיל ניתן להוריד את  NVDA ללא עלות מהאתר