הכנס השנתי לעדכון דירקטורים 05.02.19

הכנס השנתי לעדכון דירקטורים
05.02.2019

הכנס יתקיים בתאריך 05.02.19
החל מהשעה 08:30 באולם הבורסה לני"ע ברחוב אחוזת בית 2 תל אביב
הכנס מיועד לדירקטורים מכהנים בלבד
הכנס ללא עלות לחברי איגוד הדירקטורים וחברי איגוד החברות הציבוריות
***לדירקטורים שאינם חברי האיגוד ו/או איגוד החברות הציבוריות,
הכנס כרוך בתשלום של 350 ש"ח + מע"מ

ההרשמה הסתיימה

***אישור סופי להרשמה יישלח באמצעות איגוד הדירקטורים בישראל במייל נפרד