לרישום, יש למלא את הפרטים המצורפים:


שם פרטי*
שם משפחה*
מייל:*
סלולרי:*
תפקיד
שם החברה בה מכהן כדירקטור/ית
תפקיד (אחר)
ארגון

Phone
03-7363146
Phone
שלמה המלך 37 קרית אונו, מגדל המשרדים