Share    Forward 
הבריאות שלך בידיים שלי
ידיעון בעריכת אלישבע הניג
גיליון 27

במי לבחור הפעם
 


 


 

 

במי לבחור הפעם??

ביחידת טיפול נמרץ בבוסטון, נרעשו מכך שחולים ששכבו במיטה מספר 3 נפטרו תמיד בימי ראשון, בשעה 11 לערך, בלי קשר למצבם הרפואי.
הדבר התמיה את הרופאים ואף היו שסברו שזה קשור בדברים על-טבעיים.

איש לא הצליח לפתור את התעלומה ולהסביר מדוע מקרי המוות קרו בערך בשעה 11 בימי ראשון.
צוות מומחים מכל המדינה הגיע לבית-החולים לחקור את סיבת הפטירות.

ביום א' הראשון, דקות אחדות לפני השנה 11 בבוקר, המתינו כל הרופאים והאחיות  בעצבנות  ליד מחלקת טיפול נמרץ כדי להיווכח במו עיניהם מהי סיבת התופעה הנוראה. חלקם אחזו בידיהם צלבי עץ, ספרי תפילה, וחפצים קדושים אחרים כדי לגרש את השדים והרוחות...

בדיוק כשהשעון הצביע על 11:00, נכנס למחלקה 'פוקי' ג'ונסון, המנקה של יום א', וניתק מהשקע את מערכת המכשירים הרפואיים תומכי החיים שליד מיטה מספר 3, כדי לחבר את שואב-האבק שלו....
 

מסקנה: אל תמהרו להסיק מסקנות וליפול לאמונות טפלות, שמחד- מחזקות חרדה, ומאידך- מחזקות את החרדים.

לכל איש מקצוע אשר תפנו – זכותכם המלאה לבדוק את כישוריו ועד כמה מתאים לכם תוך תיאום צפיות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בבריאותכם. בניתוח פלסטי, בדקו עם הרופא הכירורג אכן מוכשר גם לניתוחים פלסטיים מהסוג שאתם מבקשים, אם אתם מיועדים לעבור טיפול בהיפנוזה – בדקו שאכן הוא בעמותה הנכונה ומוכר, וכנ"ל גם למשל ברפואה המשלימה. בדקו אם המטפל שלכם רשום ומוכר למשל באגודה למקצועות בריאות משלימים – RCP.

כאירידולוגית אני חברה בארגון האירידולוגים הבינלאומיים IIPA,
וכמטפלת, בעלת תעודה:
RCP  I.M 11367 

 

בריאות מלאה,

אלישבע הניג I.I.M – מומחית באירידולוגיה IPEC עיסוי רפואי

 

 

 

 

 

 

 

 

אלישבע הניג – I.I.M
לראות את הכאב ולדעת לטפל
מומחית לאירידולוגיה IPEC עיסוי רפואי
   RCP I.M 11367
בן גוריון 254, גבעתיים 53326
טלפון: 03-7322668 , סלולרי 054-4657977
טלפקס: 03-5716940


 


 

 
This page is presented using Sendmsg - A newsletter distribution system.